ZM88

 tham dự | thời gian:2023-02-09 08:11:05
Những mẫu tên lửa Triều Tiên thử nghiệm trong năm 2022  Những mẫu tên lửa Triều Tiên thử nghiệm trong năm 2022

Video: KCTV

ữngmẫutênlửaTriềuTiênthửnghiệmtrongnă đứng đầu: 77bước lên: 22684